Diputació de Girona
Cercador
25/06/2015

Pressupost de despesa per capítols

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de la Diputació de Girona es concentra en els capítols 4, de transferències corrents, i 7, de transferències de capital, amb uns percentatges del 47,21 % i 13,96 % del pressupost, respectivament. Aquest fet s’explica perquè els capítols 4 i 7 són aquells a través dels quals s’atorguen la totalitat d’ajuts i subvencions als municipis de la província; és a dir, són els capítols en els quals la Diputació concentra el gruix de la seva activitat de suport, assistència i cooperació als municipis.

Capítol 1       14.429.432,92 €
Capítol 2         9.498.388,47 €
Capítol 3            504.750,00 €
Capítol 4       53.604.915,31 €
Capítol 5         1.750.000,00 €
Capítol 6         3.314.200,00 €
Capítol 7       15.857.313,30 €
Capítol 8        14.595.000,00 €
Total            113.554.000,00 €

Per a més informació, visiteu «Pressupost».

HO SABEU?

A partir del dia 1 de juliol ja podreu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública Què passa a la Diputació el dia 1 de juliol? El Portal de Transparència té un cercador

 

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |