Diputació de Girona
Cercador

Informació econòmica, financera i patrimonial

En aquest espai hi podreu trobar informació relativa a:

Cercador
FAQ's Preguntes més freqüents

La transparència
en gràfics


Evolució del deute públic de la Diputació de Girona

Evolució del deute públic de la Diputació de Girona

En aquest gràfic es mostren les dades relatives a l’evolució del deute públic de la Diputació de Girona en el període 2000-2015. S’hi observa un increment seqüencial del deute públic, el qual culmina l’any 2011 amb un deute públic total de 120 M€. Posteriorment, en el transcurs del període 2011-2015 hi ha una reducció progressiva i contínua del deute. Aquesta reducció situa el deute de la Diputació de Girona als 53 M€ l’any 2015. Aquesta xifra és 68 M€ inferior al deute públic de l’any 2011.

 


Saber-ne més

La transparència
en gràfics


Pressupost de despesa per capítols

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de la Diputació de Girona es concentra en els capítols 4, de transferències corrents, i 7, de transferències de capital, amb uns percentatges del 47,21 % i 13,96 % del pressupost, respectivament. Aquest fet s’explica perquè els capítols 4 i 7 són aquells a través dels quals s’atorguen la totalitat d’ajuts i subvencions als municipis de la província; és a dir, són els capítols en els quals la Diputació concentra el gruix de la seva activitat de suport, assistència i cooperació als municipis.

Capítol 1       14.429.432,92 €
Capítol 2         9.498.388,47 €
Capítol 3            504.750,00 €
Capítol 4       53.604.915,31 €
Capítol 5         1.750.000,00 €
Capítol 6         3.314.200,00 €
Capítol 7       15.857.313,30 €
Capítol 8        14.595.000,00 €
Total            113.554.000,00 €

Per a més informació, visiteu «Pressupost».

 

Saber-ne més
Diputació de Girona
Diputació de Girona   Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |